Browsing Tags

köz söndürme

  • Home
  • köz söndürme

NAZAR OLAYININ HALK HAYATINDAKİ YERİ

Bütün toplumlarda yaygın olarak görülen nazar inancının kökeni, Neolitik çağlara kadar uzanmaktadır. Girit’te, Aşağı Mısır’da, Malta’da, Kuzey Fransa’da ve Britanya’da Bronz çağına ait, balta şeklinde yapılmış nazarlıklar (amuletler) bulunmuştur. NAZAR OLAYININ HALK HAYATINDAKİ YERİ...