Browsing Tags

kirk çıkarmak

  • Home
  • kirk çıkarmak

Geçmişten Günümüze Varlığını Sürdüren ‘’Kırk Çıkarma’’ Geleneği

KIRK ÇIKARMA Doğum birey için hayatın başlangıcıdır. İlkel yaşamdan, medeniyetlerin kurulmasından bu yana doğum farklı kültür ve yaşayıştaki insanlar arasında çeşitli ritüellerle kutsanmaktadır. Doğum sonrası bebeğin ve annenin kötülüklerden korunması sebebiyle çeşitli dinsel ve...