Browsing Tags

kıbrıslı türklerin anadoludan mı geliyor

  • Home
  • kıbrıslı türklerin anadoludan mı geliyor

KIBRIS TÜRKLERİYLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER

KIBRIS TÜRKLERİYLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER Türkçe’de Kıbrıs, Arapça’da “Kubrus” (Kubruş), Batı dillerinde “Cyprus”, “Cypre”, “Chypre”, “Gipros” ve “Cypren” olarak adlandırılan ada; Mısır ve Hitit kaynaklarında müştereken Alaşya (Alasya) şeklinde geçerken, Mısır kaynaklarında, ayrıca “Asi”...