Browsing Tags

cadılık ve büyücülük dizileri

  • Home
  • cadılık ve büyücülük dizileri

Cadılık ve Kadınlık 3

Louis Martin Cadılığın Tarihi Bilge Kadının Katli adlı eserinde şu şekilde bahsediyor. “Harry Potter etkinliğini sürdürüyor ve Wicca dini bugünün dünyasında en hızlı yayılan dinlerden birisi olma niteliğini koruyor.” Çıkartabileceğimiz sonuç ise, Orta çağda...