Browsing Tags

cadı avı ekşi

  • Home
  • cadı avı ekşi
cadılar

Cadılık ve Kadınlık 2

Tarihte Karşımıza Çıkan İlk “Cadı” Bilindiği üzere tarihte ilk bilinen cadı kadındır. Heretiklik sonucunda cadılık ile örtüşen ilk dava 1324 senesinde İrlanda’da görülmüştür. Alice Kyteler’in davaya çıkmasının nedeni ise 10 kişiden oluşan bir ekibi...
cadılar 1

Cadılık ve Kadınlık 1

Cadılık kavramının etimolojisine baktığımız zaman karşımıza çıkan tanım “Kötülük yaparak başkalarına zarar veren kadın veya erkek”. Nitekim Orta çağ Avrupası’na bakacak olursak Cadılık kavramı kadınlar ile özdeşleşmiştir. “ Kadınların şeytani güçlere sahip olduklarına inanıyorum”...