Browsing Tags

AZERBAYCAN

TRAJİKOMİK ERMENİSTAN

Azerbaycan’ın güneybatısında. Küçük Kafkas Dağları’nın yüksek kesimlerinden alçak kesimlerine uzanan, Kura ve Aras Irmakları arasında yer alan tarihî bölge Karabağ. Bölge bugün ki Azerbaycan ile Dağıstan’ın güneyini kapsayan eski bir krallık olan Albenia devletinin...

AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN’IN KARABAĞ SORUNU

Azerbaycan  Batı Asya ile Doğu Avrupa’nın kesişim noktası olan Kafkasya’da yer alan bir ülke. Güney Kafkasya’nın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi olan Azerbaycan’ın doğusunda Hazar Denizi, kuzeyinde Rusya, kuzeybatısında Gürcistan, batısında Ermenistan ve güneyinde...

TEREKEMELER

Biz terekemeler tanınmadık, siyasi bir kimlik edinmedik, birlik olamadık. Belki de tüm Türk ırkının en eski atalarıydık fakat göçebeydik. Bu yüzden dünyanın çeşitli ülkelerine dağıldık. Klasik ve bilindik Orta Asya Türk kavimlerinden veya oymaklarından...