Browsing Tags

ARDAHAN

ARDAHAN YÖRESİNDE KAZ İLE İLGİLİ İNANIŞLAR

İnsanlık, hayatın her aşamasında bir şeylere inanma ihtiyacı duymuş, bu doğrultuda çeşitli inanışlar ve ritüeller geliştirmiştir. Bu inanışlar, kimi zaman topluluk hâlinde benimsenmiş kimi zaman da bireysel olarak kabul edilmiştir. Topluluk tarafından kabul edilen...

TEREKEMELER

Biz terekemeler tanınmadık, siyasi bir kimlik edinmedik, birlik olamadık. Belki de tüm Türk ırkının en eski atalarıydık fakat göçebeydik. Bu yüzden dünyanın çeşitli ülkelerine dağıldık. Klasik ve bilindik Orta Asya Türk kavimlerinden veya oymaklarından...