Browsing Tags

adam smith

feodalite

KAVRAMSAL AÇIDAN “FEODALİTE” TERİMİ

Feodalite terimini her ne kadar Ortaçağ Avrupası’nın, dönemin şartları gereğince oluşturduğu yönetim sistemi olarak bilsek te durum o kadar da basit değildir. Kavram tarihsel süreç içerisinde birçok anlam ve fikir ayrılıklarının merkezinde bulunmuştur. Bu...