Browsing Tags

abbasi halifeleri

  • Home
  • abbasi halifeleri

SİYASİ BİR DEHA: NİZÂMÜLMÜLK 1

“Abbasî halifesi tarafından kendisine verilen Nizâmülmülk unvanıyla tanınan Ebû Ali Kıvamuddin Hasan b. Ali b. İshak et-Tûsî 10 Nisan 1018’de Horasan’ın eski kültür merkezlerinden biri olan Tûs şehrine bağlı Nukân kasabasında doğdu. Babası Ali...