İSTİLALARIN GENEL SONUÇLARI: AVRUPA ’NIN UĞRADIĞI İSTİLALAR(VII.-XI. YÜZYILLAR) BÖLÜM 5

  • Home
  • Tarih
  • İSTİLALARIN GENEL SONUÇLARI: AVRUPA ’NIN UĞRADIĞI İSTİLALAR(VII.-XI. YÜZYILLAR) BÖLÜM 5

Avrupa…İstilalar

Bugün ki yazımızda bir serinin sonuna gelmiş bulunmaktayız sevgili tarih severler. Bu bölümümüzde; Avrupa’nın VII. ve XI. yüzyıllar arasında, farklı bölgeler ve toplumlar tarafından uğradığı istilaların bu kıtada bıraktığı etkiyi özetlemeye çalışacağız.

İSTİLALAR AVRUPA KITASINDA NASIL BİR ETKİ BIRAKTI?

Coğrafi olarak baktığımızda Norveç Denizi’nden Afrika’nın kuzey kıyılarına, Atlantik Okyanusu’ndan da Hazar Denizi’ne kadar uzanan ve birbirinden bu kadar farklı kahramanları olan bu istilalar, Avrupa kıtasında birçok şeyi değiştirmiştir. Bu istilalar kanlı eylemler olarak değerlendirilip birçok yıkıma neden olmuşlardır. Ancak, bu yıkımın üstüne yeni kültürler ve yapılar doğmasına da sebebiyet verecektir. Farklı kültürlerin kaynaşması ise Batı toplumunun ilerideki gelişimi açısından asli bir öneme sahiptir.

avrupa

I. Otto (912-973) tarafından Macarlar Lechfeld Savaşı’nda(955) yenilgiye uğratılmıştır. Sonraki süreçte Macarlar Hristiyanlığı benimseyip bu dine geçmişlerdir. Macarlar, savaşçı gelenekleri sayesinde asırlarca Türk tehdidine karşı sağlam bir duvar niteliği görecektir. Benzer şekilde Normandiya’nın 911 yılında III. Charles (879-929) tarafından bir vassal unvanı olarak İskandinav lideri Rollo’ya(846-931) verilmesi de gösterilebilir. Bu gelişme İskandinav akınlarının azalmasında önemli bir etki yaratmıştır. Aynı zamanda, artık Franklaşmış olan bu savaşçı topluluk, Sicilya’da ve İngiltere’de Norman krallıklarının kurulmasını sağlayacaklardır. Netice itibari ile bunlar küçük çaplıda olsa son derece önemli sonuçlardır.

avrupa

Karolenj İmparatorluğu’nun çözülüşüyle birlikte yerleşen güvensizlik ortamı hali hazırda mevcuttu. Dolayısıyla bunun üstüne birde Güneyde Sarazen(Müslüman) saldırıları, kuzey ve batıda Norman saldırılarıyla(ki buna X. yüzyılın başında Macarların korkunç süvari akınları da eklenmişti) tehdit edilen insanlar için korunma ihtiyacı birincil zorunluluk haline gelmişti. Bu dönemde Batı Avrupa, feodal büyük lordlarca kendi adamlarına barınak olmak üzere yaptırılan müstahkem şatolarla dolmuştu.

İSTİLALAR SONRASI ŞATOLAR VE KALELER-HEM İÇ HEM DIŞ MÜCADELENİN MERKEZİ

Saldırıların yarattığı yıkım ve tehlikeler bölge halkında güvensizliğe ve korkuya sebep olmuştur. Dolayısıyla bu saldırılara maruz kalanlar güvenli bir bölge aramaya ve savunmaya geçmeye başlamışlardır. Karolenj döneminde başlamış olan merkezi iktidarın parçalanma sürecinin en belirgin özelliği onlarca şatonun inşası olmuştur. Bu şatolar zamanla yerel güç odaklarının elinde küçük birer krallığa dönüşecektir. Dolayısıyla buda feodal düzen dediğimiz sosyal ve ekonomik düzenin belirgin şekilde yaygınlaşarak şekillenmesi demekti.

Sığınma ihtiyacını taş şatolar karşılarken savunma ihtiyacını ise zırhlı süvariler üstlenmişti. Neticede Avrupa toplumları yenile yenile sonunda yenmeyi öğrenmişti. Viking(Norman), Müslüman ve Macar akınlarının yol açtığı zararı bu şeklide durdurabilmişlerdir. Bu şatolar ya da kaleler bir uçurum veya sahilin tepesine türemiş girilmez ormanla ve surlarla çevrili oluyordu. Buralar yörenin halkı için sığınma yeriydi. Garnizonun kolaylıkla ulaşabileceği yöre toprakları ise bu bölgeden yönetilmiştir.

istilalar

Şato yapımı IX-X. yüzyıllarda, kral ve prenslerin otoritesi dibe vurduğu zaman başlamıştı. Bu şatolar ilerleyen süreçte istilacılar ülkeyi terk ettikten sonra kral ve prenslere kafa tutmak için kullanılacaktı. Böylelikle şatolar yerel ve feodal iktidarın merkezi haline gelecektir.  Sonuç olarak da merkezi otoritenin güçlenmesine bu şatolar ve yerel güçler hep zorluk çıkarmışlardır. Bunu dahi iyi anlayabilmek için asırlar sonra Kardinal Richelieu gibi devlet adamların izlediği politikalara bakmamız yeterli olacaktır. Merkezi iktidarı güçlendirmek ve feodal soyluluğu yıkmaya çalıştıklarında, ilk iş olarak şatoları ortadan kaldırarak işe başlamışlardır.

 

Kaynaklar

Francesco Storti, “IX. ve X. Yüzyıllarda Saldırılar ve İstilalar”, Ed. Umberto Eco, Ortaçağ: Barbarlar-Hristiyanlar-Müslümanlar

Colin Mcevedy, Modernçağ Tarih Atlası

Henri Pirenne , Ortaçağ Avrupa’sının Ekonomik Ve Sosyal Tarihi

Henri Pirenne, Ortaçağ Kentleri

 

Diğer tarih yazılarımızı okumak için tıklayınız.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
148
Tags:

Armağan Çakır

Ortaçağ'a hayran bir adam...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments