Günümüz Dünya Sorunları: Nüfus

Dünya’da nüfus artışının getirdiği olumlu ve olumsuz sorunları nelerdir?

Günümüz Dünya Sorunları: Nüfus

Nüfus artışı : Bir ülkede belli bir süre içinde insan sayısında meydana gelen artış miktarı. Bu süre içinde dolan kişi ,sayısının ölen kişi sayısından fazla olması, nüfusun artmasına yol açacaktır.

Nüfus Artışının Olumlu Yanları Nelerdir ;

 • Daha fazla ihtiyaç olacağı için üretim artar.
 • İnsan sayısı çoğaldığı için dolayısıyla vergi gelirleri artar.
 • Yeni endüstri dalları doğar.
 • İhracatta rekabet kolaylaşır.
 • Mal ve hizmetlere talep artar.
 • Ülke savunmasına katkısı olur.
 • Üretim maliyeti azalır.
 • Askeri savunmada önemlidir kısa süre de güçlü ordular kurulabilir.
 • Nüfus dinamik bir yapı kazanır.

 

Nüfus Artışının Olumsuz Yanları Nelerdir ;

 • Kişi başına düşen milli gelir azalır.
 • İnsanlar çoğalacağı için iş bulmakta zorluk çekerler.
 • Tüketim artar.
 • İnsanların temel ihtiyaçlarının karşılaşması artık zor olur.
 • Kalkınma hızı düşer.
 • Eğer insanlar bilinçsizce davranıp çevreye çöp atarlarsa çevre kirliliği artar.
 • Tasarruflar azalır.
 • İnsanlar biyerden başka biyere gideceği için iç ve dış göçler artar.
 • Belediye hizmetleri zorlaşır.İhracat azalır.
 • Demoğrafik (nüfusa bağlı) yatırımlar artar.
 • Konut sıkıntısı olur bunun sonucunda da gecekondulaşma olur.
 • Tarım alanlarının amaç dışı kullanımı artar.
 • Eğitim ve sağlık hizmetlerinde aksamalar vb sorunları oluşturur.
 • İhracat azalır.
 • Hava Kirliliği Meydana Gelir.
 • Çarpık kentleşme sorunları artar.
 • Fabrika, park alanları vb kurulacağı için ormanlar azalır.
 • Artan nüfusu beslemek için toprağın aşırı kullanılması toprak erozyonunu hızlandırır.
 • Kalkınma hızı düşer.( Ulusal gelirin büyük bölümünün artan nüfus tarafından tüketilmesine bağlı olarak ekonomik kalkınma hızı yavaşlar.)

Nüfus Artış Hızının Düşmesinin Olumlu Sonuçları

• Anne ve bebeklerin sağlık düzeyleri yükselir.
• İnsanların yaşam standartları yükselir.
• Eğitim ve sağlık hizmetlerinin kalitesi artar.
• Kişi başına düşen milli gelir artar.
• Ülke kaynaklarının tüketimi azalır.
• Ülkede yatırımlara ayrılan kaynak miktarı artar.
• Üretim fazlası ortaya çıkar.
• İşsizlik azalır.
• Kırsal alandan şehirlere göç azalır.
• Devletin harcamaları azalır.
• Tasarruflar artar.

Nüfus Artış Hızının Düşmesinin Olumsuz Sonuçları

• Cinsiyet dengesizliği ortaya çıkar.
• Nüfus miktarı azalır.
• Ülke nüfusu dinamizmini kaybeder.
• Genç nüfus azalır.
• Ülkenin savunma gücü azalır.
• Yaşlı nüfus artar. (Bağımlı nüfus artar.)
• İş gücü yetersizliği ortaya çıkar.
• İşçi ücretleri yükselir.
• Başka ülkelerden işçi temin edilir.
• Emekli nüfus miktarı artar. Bu durum bütçeden emeklilere ayrılan payı artırır.

Mülteci, sığınmacı ve göçmen; uluslararası hukuka göre üç farklı statü.

Mülteci; “ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen kişi” olarak tanımlanıyor. Yani mültecilere; uluslararası anlaşmalarla özel statü ve hukuki koruma sağlanıyor.

Henüz bu korumadan faydalanamayanlar ise “sığınmacı” olarak nitelendiriliyor. Sığınmacı, mülteci olarak uluslararası koruma arayan ancak statüleri henüz resmi olarak tanınmamış kişilere deniyor.

“Göçmen” ise, ülkesinden ekonomik veya diğer nedenlerle gönüllü olarak ayrılan kişi demek. Yani göçmenler ülkelerini kendi istekleri doğrultusunda terk ederken, mülteciler ülkelerini terk etme zorunda kalan ya da terk ettirilen kişilerden oluşuyor.

 

Diğer yazılarımızı okumak için tıklayınız.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Tags:
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments